Mazāk rutīnas –
vairāk iespēju

Kipu Payroll ir draudzīgs pakalpojums ātram algu aprēķinam un personāla uzskaitei.

LV
RU
RU
LV

un kāpēc tas ir labs?

Noteikti patiks finanšu direktoram.

Kam noderēs Kipu Payroll,

Samazina slogu grāmatvedībai un ietaupa naudu.

Piemērots uzņēmumiem ar 25 un vairāk darbiniekiem.

Mēs aprēķināsim jūsu darbinieku algas, tostarp prēmijas, virsstundu apmaksu, atvaļinājuma un slimības naudu, komandējuma dienas naudu, nepieciešamības gadījumā – arī atlaišanas atlīdzību un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī visus citus likumos un darba līgumā paredzētos maksājumus un ieturējumus.

Mēs aprēķināsim darbaspēka nodokļus un nodevas, sagatavosim un iesniegsim jums algu aprēķina un izmaksu sarakstus un individuālos darba samaksas aprēķinus jūsu darbiniekiem, izveidosim algu un nodokļu maksājumu uzdevumus un nodosim jums visus nepieciešamos datus šo maksājumu un ieturējumu atspoguļošanai
jūsu uzskaites sistēmā.
Mēs palīdzēsim jums veikt profesionālu personāla uzskaiti, pieņemt un atlaist darbiniekus, sagatavot darba līgumus un to grozījumus, darba devēja izziņas un citus darba tiesību aktos noteiktos personāla dokumentus. Īsāk – mēs palīdzēsim izprast un sakārtot personāla dokumentāciju un automatizēt lielāko daļu uzņēmuma ikdienas procesu.
Mēs atbildīgi sagatavosim ar darba samaksu saistītās atskaites un savlaicīgi iesniegsim tās nodokļu iestādē, pirms tam rūpīgi pārbaudīsim sākotnējos datus un visas nepieciešamās informācijas esamību. Mēs arī pārstāvēsim jūs saziņā un sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Algu aprēķins

Personāla lietvedība

Atskaites

Ko tieši spēj

Kipu Payroll?
Personāla lietvedība
Algu aprēķins
Atskaites

Dzīvi cilvēki,

Rēķināt algas nav gluži tas pats, kas uzbūvēt raķeti, taču arī te ir nepieciešama noteiktu principu un likumu izpratne un programmatūras pārzināšana. Turklāt visdrošāk no kļūdām pasargā tieši pieredze. Tāpēc, nodrošinot nepieciešamos speciālistus vienuviet, mēs varam sasniegt un piedāvāt vairāk. Iepazīstieties - mūsu vadošie lietpratēji:
Idejas autors un projekta smadzenes, jūsu pirmā kontaktpersona visos
jautājumos
Uzticams atbalsts personāla lietvedībā
Algu grāmatvedības un programmatūras eksperts
Andrejs Buklovskis
Irēna Ludāne
Aleksandrs Drobats

nevis virtuāls pakalpojums

Klienti uztic mums savus biznesa procesus jau vairāk nekā desmit gadu. Mēs noteikti neesam iesācēji šajā jomā. Pieredze, kompetence, kvalitāte ir mūsu ieguldījums jūsu biznesā, bet aizrautība un radošums - mūsu pakalpojuma pievienotā vērtība.

Desmit gadi

ir tikai sākums

Mēs varam sākt
strādāt jau šodien.

Apspriežam, kā?

Mēs varam sākt
strādāt jau šodien.
Apspriežam, kā?

Rīga, Antonijas iela 8 - 9a
Rīga, Antonijas iela 8 - 9a