Mūsu blogs

Personāla vadības tendences 2021. un 2022. gadu mijā


20.-21. oktobrī mēs piedalījāmies ikgadējā personāla vadības konferencē #HRNedēļaLatvija 2021. Vēlamies pastāstīt jums par saviem iespaidiem un galvenajām idejām, kas izskanēja šajās divās dienās. 

Nozīmīgākās personālvadības tendences konferencē izklāstīja ievērojami starptautiski HR lektori, tostarp daudzu grāmatu autors profesors Pjērs Kass (Pierre Casse) un Londonas konsultāciju uzņēmuma Leading Change vecākais konsultants un direktors Marks Baušs (Mark Bouch).

Garīgā veselība


Ieilgušās Covid-19 pandēmijas dēļ šobrīd liela uzmanība tiek pievērsta strādājošo garīgajai veselībai. Konferencē pārrunājām, kā darba devēji var atbalstīt savu darbinieku garīgo labsajūtu un ar kādām metodēm un instrumentiem to var panākt.

Atbalstīt darbiniekus šajos grūtajos laikos tiek piedāvāts ar šādu risinājumu palīdzību:

1) apmācību pasākumi: vebināri vadītājiem, profesionāla apmācība komandas locekļiem;
2) garīgās veselības pašpārbaudes kontrolsaraksts;
3) iekšējā komunikācija;
4) individuāls atbalsts:
  • lielos darba kolektīvos tā varētu būt darba devēja apmaksāta konsultācija ar štata speciālistu – garīgās veselības un personības novērtētāju,
  • mazos un vidēja lieluma kolektīvos – psihoterapeita konsultācijas, ko sedz veselības apdrošināšana,
  • atbalsta programma (atbalsts darbiniekiem, iesaistot apmācītus brīvprātīgos kolēģus).

Izskanēja arī ieteikumi, kā rast līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, strādājot attālināti. Īpaša uzmanība tika pievērsta empātijas trūkumam darbavietā un tam, kā to novērst. Runājām arī par izmaiņām darbinieku motivācijā un darba vidē.

Vakcinācija un droša darba vide


Tiesību jomā tika aktualizēti jautājumi par darbinieku vakcināciju un pienākumu strādāt attālināti. Mēs aplūkojām dažus juridiskos aspektus, kas saistīti ar informācijas vākšanu par darbiniekiem, viņu COVID-19 statusu un to, vai viņiem ir sertifikāts.

Svarīgi!

Kā pamatprincips ir jāievēro, ka drīkst vākt tikai tādu informāciju, kas ir tieši nepieciešama darba līguma noslēgšanai un ir objektīvi saistīta ar darba attiecību pastāvēšanu un veicamo darbu.

Tika apspriesta arī, vai un kādos gadījumos varētu būt pieļaujams darbinieka un darba devēja sarunas slepens audioieraksts? Šeit ieteicams vispusīgi izvērtēt kontekstu: kādos apstākļos un kādā nolūkā saruna tika ierakstīta, kāda iemesla dēļ saruna ir notikusi un tā tālāk.

Procesu digitalizācija


Procesu digitalizācija joprojām ir viens no svarīgākajiem uzņēmumu attīstības faktoriem – iekšējās komunikācijas rīku un tehnoloģiju nozīme mūsdienu hibrīdajā darba vidē tikai pieaug. Tomēr neatbildēti paliek stratēģiskie jautājumi: vai labāk ieguldīt personāla vai tehnisko līdzekļu attīstībā? Apmācībā pandēmijas apstākļos vai elastīgas darba vides izveidē? Vai birojs vispār būs aktuāls nākotnē un kas jādara tagad, lai optimizētu izmaksas? 

Mēs turpināsim sekot līdzi aktuālajai informācijai šajā jomā, lai savlaicīgi šajos jautājumos varētu konsultēt arī mūsu klientus.

Citas aplūkotās tēmas


  • Personības daudzveidības un iekļaušanas politika starptautiskās organizācijās. Ko tas nozīmē?
  • Vairāk sieviešu uzņēmumu vadībā – mode, objektīvs lēmums vai nepieciešamība? Ar ko sākt?

Piedaloties personāla vadības konferencēs, mēs apmaināmies ar idejām, iegūstam jaunu pieredzi un uzzinām par jaunākajām personāla vadības tendencēm. Informētība par to, kas notiek uzņēmējdarbības vidē, talantu piesaistes un attīstības jomā, kā arī par jaunākajiem atklājumiem psiholoģijā, neirozinātnē un uzvedības ekonomikā, motivētas līderības un darbinieku iesaistes jomā ļauj mums sniegt visaugstākās kvalitātes konsultāciju pakalpojumus. 
Personāla vadība