Mūsu blogs

Covid-19 testēšanas kārtība darba vietā no 2021. gada 6. decembra

2021. gada 30. novembrī Ministru kabinets grozīja rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, precizējot noteikumus Covid-19 testēšanai darba vietā. Īsumā izklāstīsim būtisko.

Minētie grozījumi ļauj darba devējiem, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi darba vietās, testēt visus klātienē strādājošos darbiniekus ar Covid-19 antigēna testiem.

Testēšanas kārtība


Ja darba devējs organizē šādu testēšanu, tam jāizstrādā arī testēšanas kārtība, tostarp:
  • testēšanas norise,
  • testu veikšanas kvalitātes uzraudzība,
  • testēšanas rezultātu reģistrācija,
  • pasākumi pozitīva testa gadījumā. 

Ja tests ir pozitīvs


Pozitīva testa gadījumā darbinieks ir jāatstādina no darba pienākumu veikšanas, un pārējie darbinieki, kas ar šo personu bijuši ciešā kontaktā pēdējo trīs dienu laikā (piemēram, strādājuši vienā telpā, kopīgi veikuši darba pienākumus, piedalījušās kopīgā klātienes sanāksmē u. tml.), ir uzskatāmi par kontaktpersonām.

Darba devējam ir jāapzina arī kontaktpersonas un vai nu ik dienu jāorganizē kontaktpersonu testēšana, vai arī darbiniekam ir jāievēro mājas karantīna. Šo testēšanu darba devējs veic par saviem līdzekļiem.

Darbinieku apliecinājumi


Ja darba devējs neorganizē regulāru darbinieku testēšanu, tad tāpat kā līdz šim viņam jāorganizē darbinieku apliecinājumu iesniegšana. Šajos apliecinājumos darbiniekiem jāapliecina, ka
  • viņiem nav Covid-19 saslimšanas pazīmju un 
  • nav pienākuma ievēro mājas karantīnu, pašizolāciju, kā arī tas,
  • ka viņi nav bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 inficētu cilvēku.

Pilnu grozījumu tekstu varat izlasīt šeit.
Personāla vadība