Mūsu blogs

Kam jābūt pilnā darījumu apliecinošu dokumentu komplektā?

Mēs iesakām ne tikai pievērst uzmanību pareizai dokumentu sagatavošanai, bet arī ikreiz savākt visus nepieciešamos dokumentus, kas pamato saimniecisko darījumu. Šajā rakstā mēs runāsim par galvenajiem iemesliem, kādēļ tas nepieciešams, kā arī izveidosim visaptverošu dokumentu sarakstu katram darījuma veidam.

Ir divi svarīgi iemesli, lai rūpīgi vāktu visus katra darījuma dokumentus:
 • pirmais un vissvarīgākais — samazināt nodokļu riskus,
 • otrs — prasība, lai darījums ir pārredzams un izsekojams no sākuma līdz beigām.

Nodokļu riski


Nodokļu papildu maksājumu riskus var radīt divu veidu nodokļi — pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).

Pievienotās vērtības nodoklis
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43. un 46. pantā minēto preču un pakalpojumu pārdošanai (preču imports/eksports) PVN 0 procentu likmi nevar piemērot, ja jūsu uzņēmums, PVN maksātājs, ir veicis darījumu, kuram piemērojama PVN 0 procentu likme, bet nav atbilstošu preču eksportu/importu apliecinošu dokumentu. Attaisnojuma dokumentu veidus, ar kuriem var apliecināt preču eksportu/importu un pamatot PVN 0 procentu likmes piemērošanu, nosaka Ministru kabinets.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. panta pirmajā daļā noteikts, ka, identificējot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, tos vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai (lietderībai). Ja darījums ir fiktīvs vai nav veikts saimnieciskās darbības ietvaros, tam piemēro UIN.

Darījumu pārredzamība un izsekojamība


Prasību par katra saimnieciskā darījuma izsekojamību no tā sākuma līdz beigām nosaka Grāmatvedības likuma 6. panta otrā daļa.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums uzliek par pienākumu kredītiestādēm (bankām) un grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem pārbaudīt savu klientu darījumus un identificēt riskus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un sankciju neievērošanu.

Klienti bieži vien saskaras ar banku pieprasījumiem iesniegt papildu dokumentus un informāciju par veicamajiem darījumiem. Savlaicīgi savākts dokumentu kopums ietaupa laiku gan klientam, gan grāmatvedim.

Mēs esam apkopojuši galvenos iespējamos apliecinošos dokumentus dažādiem darījumu veidiem. Taču jāpatur prātā, ka atsevišķos gadījumos bankas un grāmatvedis var pieprasīt no jums detalizētāku informāciju un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums tā būs jāsniedz.

Darījuma veids:
preču pārdošana Latvijā
(ieskaitot preces, kurām tiek piemērota apgrieztā PVN maksāšanas kārtība)

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums ar pircēju,
 • realizācijas rēķins,
 • transporta pavadzīme (ja dati par transportu nav norādīti realizācijas rēķinā),
 • maksājuma uzdevums,
 • dokumenti, kas apliecina pārdošanai paredzēto preču vai izejvielu to ražošanai iegādi.

Informācija par darījuma partneri ir jāpārbauda PVN maksātāju reģistrā un Lursoft datubāzē un jāpārliecinās, vai partnerim nav apturēta saimnieciskā darbība, vai nav nodokļu parādu, kāds ir pamatkapitāla lielums.

Darījuma veids:
preču pārdošana Eiropas Savienībā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • parakstīta starptautiskā preču transporta pavadzīme (CMR),
 • izdruka no ES PVN maksātāju reģistra,
 • dokumenti, kas apliecina pārdošanai paredzēto preču vai izejvielu to ražošanai iegādi.

Darījuma veids:
preču iegāde Latvijā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • transporta pavadzīme (ja dati par transportu nav norādīti rēķinā),
 • maksājuma uzdevums,
 • visi iespējamie pierādījumi, ka preces tiešām iegādātas un izmantotas saimnieciskajā darbībā.

Informācija par darījuma partneri ir jāpārbauda PVN maksātāju reģistrā un Lursoft datubāzē un jāpārliecinās, vai partnerim nav apturēta saimnieciskā darbība, vai nav nodokļu parādu, kāds ir pamatkapitāla lielums.

Darījuma veids:
preču iegāde Eiropas Savienībā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • parakstīta starptautiskā preču transporta pavadzīme (CMR),
 • maksājuma uzdevums,
 • izdruka no ES PVN maksātāju reģistra,
 • visi iespējamie pierādījumi, ka preces tiešām iegādātas un izmantotas saimnieciskajā darbībā.

Darījuma veids:
pakalpojumu sniegšana Latvijā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • pierādījums, ka pakalpojumi ir tiešām sniegti pilnā apmērā saskaņā ar rēķinu (piemēram, akts par veiktajiem darbiem ar detalizētu informāciju).

Partnera pārbaude PVN maksātāju reģistrā (darījumiem ar apgriezto PVN maksāšanas kārtību — PVN likme “—”).

Darījuma veids:
pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienībā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • izdruka no ES PVN maksātāju reģistra,
 • pierādījums, ka pakalpojuma saņēmējs veic saimniecisko darbību (izdruka no pieejamiem ārvalstu reģistriem),
 • pierādījums, ka pakalpojumi ir tiešām sniegti pilnā apmērā saskaņā ar rēķinu (piemēram, akts par veiktajiem darbiem ar detalizētu informāciju).

Darījuma veids:
pakalpojuma saņemšana Latvijā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • pierādījums, ka pakalpojumi ir tiešām saņemti pilnā apmērā saskaņā ar rēķinu (piemēram, akts par veiktajiem darbiem ar detalizētu informāciju).

Partnera pārbaude PVN maksātāju reģistrā.

Darījuma veids:
pakalpojuma saņemšana Eiropas Savienībā

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • izdruka no ES PVN maksātāju reģistra,
 • pierādījums, ka pakalpojuma sniedzējs veic saimniecisko darbību (izdruka no pieejamiem ārvalstu reģistriem),
 • pierādījums, ka pakalpojumi ir tiešām saņemti pilnā apmērā saskaņā ar rēķinu (piemēram, akts par veiktajiem darbiem ar detalizētu informāciju) un izmantoti saimnieciskajā darbībā.

Darījuma veids:
preču eksports uz trešajām valstīm

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • eksporta muitas deklarācija,
 • parakstīta preču transporta pavadzīme: CMR, SMGS, konosaments (Bill of Landing), gaisa kravas pavadzīme (Air Waybill),
 • maksājuma uzdevums,
 • dokumenti, kas apliecina pārdošanai paredzēto preču vai izejvielu to ražošanai iegādi.

Darījuma veids:
preču imports no trešajām valstīm

Iespējamie apliecinošie dokumenti:
 • līgums,
 • rēķins,
 • importa muitas deklarācija,
 • parakstīta preču transporta pavadzīme: CMR, SMGS, konosaments (Bill of Landing), gaisa kravas pavadzīme (Air Waybill),
 • maksājuma uzdevums,
 • visi iespējamie pierādījumi, ka preces izmantotas saimnieciskajā darbībā.
Darījumu un dokumentu noformēšana