Autortiesības

Viss šīs tīmekļa vietnes kipu.lv saturs, ieskaitot vietnes koncepciju, struktūru, dizainu, vispārīgos un atsevišķos dizaina elementus, tekstu, grafiku, ilustratīvos un citus šīs vietnes materiālus, ir mūsu pašu radīts un ir SIA "Kipu" ekskluzīvais īpašums, ko aizsargā Latvijas un starptautiskie autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību akti. Jūs nedrīkstat kopēt, nodot, reproducēt vai pārveidot nevienu šīs tīmekļa vietnes, tās satura un/vai cita īpašuma daļu bez tiesību īpašnieka rakstiskas atļaujas.Jebkāda tīmekļa vietnes satura, tīmekļa vietnes satura atlases, vispārīgo un/vai atsevišķo dizaina elementu, teksta, grafikas, ilustratīvo vai citu materiālu izmantošana un/vai kopēšana ir aizliegta. Tā ir atļauta tikai ar autortiesību īpašnieka piekrišanu un tikai ar norādi uz avotu: www.kipu.lv.Jautājumos par autortiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi info@kipu.lv.

Visas tiesības aizsargātas © Kipu SIA, 2021