Mazāk rutīnas –
vairāk iespēju

"Kipu Payroll" ir draudzīgs pakalpojums ātram algu aprēķinam un personāla uzskaitei.

Noteikti patiks finanšu direktoram.

Kam noderēs "Kipu Payroll",
un kāpēc tas ir labs?

Samazina slogu grāmatvedībai un ietaupa naudu.

Piemērots uzņēmumiem ar 25 un vairāk darbiniekiem.

Подходит для предприятий
со штатом от
25 сотрудников.

Ko tieši spēj "Kipu Payroll"?

Personāla lietvedība

Mēs palīdzēsim jums veikt profesionālu personāla uzskaiti, pieņemt un atlaist darbiniekus, sagatavot darba līgumus un to grozījumus, darba devēja izziņas un citus darba tiesību aktos noteiktos personāla dokumentus. Īsāk – mēs palīdzēsim izprast un sakārtot personāla dokumentāciju un automatizēt lielāko daļu uzņēmuma ikdienas procesu.

Algu aprēķins

Mēs aprēķināsim jūsu darbinieku algas, tostarp prēmijas, virsstundu apmaksu, atvaļinājuma un slimības naudu, komandējuma dienas naudu, nepieciešamības gadījumā – arī atlaišanas atlīdzību un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī visus citus likumos un darba līgumā paredzētos maksājumus un ieturējumus.

Mēs aprēķināsim darbaspēka nodokļus un nodevas, sagatavosim un iesniegsim jums algu aprēķina un izmaksu sarakstus un individuālos darba samaksas aprēķinus jūsu darbiniekiem, izveidosim algu un nodokļu maksājumu uzdevumus un nodosim jums visus nepieciešamos datus šo maksājumu un ieturējumu atspoguļošanai jūsu uzskaites sistēmā.

Atskaites

Mēs atbildīgi sagatavosim ar darba samaksu saistītās atskaites un savlaicīgi iesniegsim tās nodokļu iestādē, pirms tam rūpīgi pārbaudīsim sākotnējos datus un visas nepieciešamās informācijas esamību. Mēs arī pārstāvēsim jūs saziņā un sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Personāla lietvedība

Mēs palīdzēsim jums veikt profesionālu personāla uzskaiti, pieņemt un atlaist darbiniekus, sagatavot darba līgumus un to grozījumus, darba devēja izziņas un citus darba tiesību aktos noteiktos personāla dokumentus. Īsāk – mēs palīdzēsim izprast un sakārtot personāla dokumentāciju un automatizēt lielāko daļu uzņēmuma ikdienas procesu.

Algu aprēķins

Mēs aprēķināsim jūsu darbinieku algas, tostarp prēmijas, virsstundu apmaksu, atvaļinājuma un slimības naudu, komandējuma dienas naudu, nepieciešamības gadījumā – arī atlaišanas atlīdzību un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī visus citus likumos un darba līgumā paredzētos maksājumus un ieturējumus.

Mēs aprēķināsim darbaspēka nodokļus un nodevas, sagatavosim un iesniegsim jums algu aprēķina un izmaksu sarakstus un individuālos darba samaksas aprēķinus jūsu darbiniekiem, izveidosim algu un nodokļu maksājumu uzdevumus un nodosim jums visus nepieciešamos datus šo maksājumu un ieturējumu atspoguļošanai
jūsu uzskaites sistēmā.

Atskaites

Mēs atbildīgi sagatavosim ar darba samaksu saistītās atskaites un savlaicīgi iesniegsim tās nodokļu iestādē, pirms tam rūpīgi pārbaudīsim sākotnējos datus un visas nepieciešamās informācijas esamību. Mēs arī pārstāvēsim jūs saziņā un sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Dzīvi cilvēki,
nevis virtuāls pakalpojums

Rēķināt algas nav gluži tas pats, kas uzbūvēt raķeti, taču arī te ir nepieciešama noteiktu principu un likumu izpratne un programmatūras pārzināšana. Turklāt visdrošāk no kļūdām pasargā tieši pieredze. Tāpēc, nodrošinot nepieciešamos speciālistus vienuviet, mēs varam sasniegt un piedāvāt vairāk.
Idejas autors un projekta smadzenes, jūsu pirmā kontaktpersona visos
jautājumos
Uzticams atbalsts personāla lietvedībā
Algu grāmatvedības un programmatūras eksperts
Andrejs Buklovskis
Irēna Ludāne
Aleksandrs Drobats

Iepazīstieties - mūsu vadošie lietpratēji:

Klienti uztic mums savus biznesa procesus jau vairāk nekā desmit gadu. Mēs noteikti neesam iesācēji šajā jomā. Pieredze, kompetence, kvalitāte ir mūsu ieguldījums jūsu biznesā, bet aizrautība un radošums - mūsu pakalpojuma pievienotā vērtība.

Desmit gadi
ir tikai sākums

Mēs varam sākt
strādāt jau šodien.
Apspriežam, kā?

Mēs varam sākt
strādāt jau šodien.
Apspriežam, kā?