Saistību atruna

Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un uzturētājs ir SIA "Kipu".

Visām publikācijām šajā vietnē ir juridiski nesaistošs informatīvs raksturs. Ar pienācīgu rūpību esam veidojuši šo informatīvo materiālu tā, lai tas ir pilnīgs, pareizs un aktuāls, tomēr, neraugoties uz to, mēs nesniedzam nekādas garantijas par sniegtās informācijas patiesumu, pilnīgumu un aktualitāti. Šī informācija nav izmantojama individuālām konsultācijām. Pirms jūs pieņemat lēmumu vai veicat kādas darbības, pamatojoties uz informatīvā materiāla saturu, lūdzam sazināties ar kompetentiem konsultantiem un saņemt profesionālu padomu.

SIA "Kipu" neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties, jums paļaujoties uz šajā vietnē iegūto informāciju, kā arī uz zaudējumiem, kuri var rasties, vīrusiem bojājot jūsu datoraprīkojumu. Atverot un lietojot šo vietni, jums jāievēro nepieciešamā piesardzība.

Viss šajā vietnē publicētais materiāls ir SIA "Kipu" intelektuālais īpašums. Ja mēs izmantojam citu radītu materiālu, mēs atsaucamies uz tā autoru un informācijas avotu. Jūs varat ielādēt, izdrukāt vai izmantot šo saturu tikai savām vajadzībām. Jebkurai šīs vietnes satura vai tā daļu izplatīšanai vai pārpublicēšanai nepieciešama iepriekšēja SIA "Kipu" piekrišana.

Ja jums ir ieteikumi par šīs vietnes saturu vai ja esat pamanījuši kļūdas tajā, rakstiet mums uz e-pasta adresi: info@kipu.lv.